alt
alt
alt
alt

16.-17.7. Závody a tréninky Working Equitation

Omlouváme se, ale tato akce je z technických důvodů zrušena.

Propozice jsou schválené CSWE.

Základní údaje

Termín závodů: 17.7.2016
Termín tréninků: 16.7.2016 (případně 15.7.2016)
Pořadatel: ArtDressage Stable z.s.
  webové stránky: artdressage.cz
  facebook stránky: www.facebook.com/artdressagestable
Adresa: Holubice 201, Praha západ (GPS: 50.2019325N, 14.2885639E)
Kontakt: Bára Svobodová, svobbarbora1@gmail.com, 723 186 679
Odkazy: webové stránky akce: artdressage.cz/akce/16-17-7-we
  facebook událost: https://www.facebook.com/events/131008213969702/  
  přihláška: ...
Uzávěrky: uzávěrka přihlášek: pátek 8.7.
  uzávěrka plateb: pondělí 11.7.
  zaslání hudby do: pondělí 11.7.

Formální údaje

 • pořadatel: ArtDressage Stable z.s.
 • sekretář závodů: Marcela Vondrová
 • rozhodčí: Barbora Svobodová (test ovladatelnosti/rychlosti), Věra Vránová (drezurní test)
 • komisaři pro opracoviště: Markéta Jelínková
 • začátek první soutěže v 8.hod., další soutěže navazují
 • mezi 7. a 10.hod. proběhne přejímka koní a prezentace startujících, vždy alespoň jednu hodinu před začátkem soutěže startujícího.

Program

Neděle 17.7.2016 závody

V případě malého počtu startujících v jedné soutěži (méně než 3) bude soutěž zrušena, přihlášený se může přehlásit do jiné soutěže.

Pokud bude v jedné soutěže alespoň 5 startujících v kategorii D+J a zároveň alespoň 5 startujících v kategorii S, celkové pořadí bude počítáno a vyhlášeno zvlášť pro kategorii D+J a zvlášť pro kategorii S (pořadatel zváží až na základě došlých a zaplacených přihlášek). Všichni startující v kategorii D a J budou odměněny alespoň symbolickou flotou.

 • Soutěž č.1 - OC WE (hobby) - třída Z, kategorie D, J, S
  • Drezurní test - úloha WE -Z1-AT  (zpaměti)
  • Test ovladatelnosti
  • Cena startovného: 400 Kč
  • Nemusíte být členem CSWE
 • Soutěž č.2 - NC WE - třída Z , kategorie D, J, S
  • Drezurní test - úloha WE-Z2-DE  (zpaměti)
  • Test ovladatelnosti 
  • Cena startovného: 400 Kč
  • Pouze pro členy CSWE
 • Soutěž č.3 - NC WE - třída S , kategorie D, J, S
  • Drezurní test - úloha WE-S1-AT  (zpaměti)
  • Test ovladatelnosti
  • Test rychlosti 
  • Cena startovného: 500 Kč
  • Pouze pro členy CSWE
 • Soutěž č.4 - NC WE - třída P,  kategorie J, S
  • Drezurní test - úloha WE-P  (zpaměti)
  • Test ovladatelnosti
  • Test rychlosti
  • Cena startovného: 500 Kč
  • Pouze pro členy CSWE

Sobota 16.7.2016 tréninky (případně i 15.7.2016)

 • Drezurní trénink pod vedením Jana Zamce. (možnost zkusit si drezurní úlohu)
 • Trénink na test ovladatelnosti / rychlosti pod vedením Báry Svobodové. (možnost zkusit si jednotlivé překážky i kompletní nedělní kurz)
 • Cena: 500 Kč za lekci, sleva 100Kč pro koně s trvalým ustájením v areálu. 
 • Možnost domluvit si tréninky i na jiné termíny během celého roku.

Přihlášky a platby

Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář na tomto odkazu: odstraněno

 • Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
 • S případnými dotazy můžete kontaktovat Báru Svobodovou na emailu svobbarbora1@gmail.com nebo na tel. čísle 723 186 679.
 • Přihlášky přijímáme do uzávěrky v pátek 8.7.2016 .
 • Pozdější přihlášky je možné akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě a startovné bude navýšeno o poplatek 100Kč.
 • Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje (Platby je nutné zaslat na účet).
 • Uzávěrka plateb je v  pondělí 11.7.2016 , v případě přijetí platby po datu uzávěrky je částka za startovné navýšena o poplatek 100 Kč.
 • V případě odhlášení ze soutěže před uzávěrkou plateb jsou platby vráceny ve výši 100% minus 20Kč, které slouží jako manipulační poplatek.
 • V případě odhlášení z tréninku či soutěže do pátku do 12.hod. je vráceno 50%. Při pozdějším odhlášení se platba nevrací.

Odměny

 • Floty pro umístěné na prvních 5ti místech v každé soutěži.
 • Symbolické floty pro všechny startující v kategorii D a J.
 • Věcné odměny či slevové/dárkové poukazy pro umístěné na prvních 3 místech v každé soutěži.

Všeobecné údaje

 • Za člena CSWE se považuje řádný člen, který má pro rok 2016 zaplaceny členské příspěvky, při včasném podání přihlášky a splnění všech dalších náležitostí se stále ještě můžete členem stát, více informací na  www.cswe.cz .
 • Závody se řídí pravidly CSWE platné pro rok 2016, ke stažení na  www.cswe.cz .
 • Drezurní test
  • Obdélník: venkovní písčitý 20x40m
  • Opracoviště: písčité 20x50m v hale
 • Test ovladatelnosti, Test rychlosti
  • Kolbiště: venkovní písčité 50x60m
  • Opracoviště: písčité 20x50m v hale
 • Na všechny testy se doporučuje vlastní doprovod hudby. Hudbu je třeba zaslat nejpozději do pondělí 11.7.
 • Počet účastníků v soutěžích je omezen na min. 3 v soutěži.
 • Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor při všech testech i na opracovišti.
 • Pro účastníky do 18-ti let je povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a pro účastníky do 15ti let je povinná bezpečnostní vesta kdykoli sedí jezdec na koni.

Zázemí

 • Ustájení
  • Počet boxů je velmi omezen a je třeba provést rezervaci předem.
  • Ustájení v boxu je možné za 300Kč/koně/den (v ceně je pouze box, podestýlka a seno, není zahrnuta péče o koně ani jádro).
  • Po dohodě možnost umístění koní ve výběhu za 100Kč/koně/den  (v ceně je pouze výběh, není zahrnuta péče o koně, za seno příplatek 50 Kč/koně/den).
  • Za péči o koně příplatek 100 Kč/koně/den.  Standartně není v ceně péče o koně zahrnuta (krmení, místování, podestýlání) a box/výběh je třeba před odjezdem řádně vyčistit.
 • V areálu je restaurace Holubička.

Veterinární předpisy

 • Před vyložením koní je třeba předložit platné veterinární osvědčení nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanovují vet. podmínky pro přemisťování zvířat.
 • Věnujte pozornost stanovisku SVS ze 4.6.2015, dle kterého nesmí být vyšetření starší 6 měsíců.
 • Tato opatření se týkají všech koních účastnících se závodů, tedy i koní ustájených v areálu či v okolí.

Další informace

 • Veterinární služba zajištěna proti úhradě.
 • Zdravotní služba zajištěna.
 • Volné pobíhání psů je zakázáno.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za ztráty věcí apod.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín (počasí, malý počet účastníků apod.).

Těšíme se na Vás

Váš ArtDressage tým