alt
alt
alt
alt

Terénem s překážkami Working Equitation a nejen to!

1. Základní údaje

Termín: 24.4.2016
Místo: ArtDressage Stable Holubice
  Holubice 201, Praha západ (GPS: 50.2019325N, 14.2885639E)
  webové stránky: artdressage.cz
  facebook stránky: www.facebook.com/artdressagestable
Kontakt: Bára Svobodová, svobbarbora1@gmail.com, 723 186 679
Odkazy: webové stránky akce: artdressage.cz/akce/terenem/
  facebook událost: www.facebook.com/events/520153888188903/
Přihláška: goo.gl/forms/g2z56HlfGO

2. O co vlastně jde

 • Soutěže jsou týmové, týmy tvoří dvojice nebo trojice jezdců s koňmi.
 • Soutěžní trasa je cca 10-15km dlouhá (turistické, lesní a polní cesty), téměř nevede po silnici, cestou jsou i některé přírodní překážky (brod potokem)
 • Týmy mají za úkol projet trasu (Holubice -> Kováry Okoř) a cestou plnit různé úkoly.
 • Přesné úkoly se dozvíte až na startu nebo cestou.
  • Úkolem může být projetí překážky z disciplíny Working Equitation uzpůsobené prostředí v terénu.
  • Úkoly mohou být i kreativní (vymyslet, napsat, nakreslit, ...).
  • Úkoly mohou být i znalostní z disciplíny Working Equitation.
  • (Nová pravidla a popis překážek pro rok 2016 budou ke stažení na webových stránkách CSWE nejpozději 10.4.2016)
 • Cena startovného: 200 Kč za 1 jezdce

Program:

 • V určitou hodinu (bude upřesněno dle počtu přihlášených, cca 9:00) proběhne zahájení v areálu v Holubicích, vysvětlí se pravidla, zodpoví se případné dotazy.
 • Týmy budou vysílány na cestu v určitém intervalu (5 - 10 min.).
 • Vyhlášení proběhne v Kovárech.  u Okoře.
 • Po vyhlášení je soutěž uzavřena, každý tedy může odjet dle chuti přepravníkem či po kopytě pryč. Budeme však rádi, když se s námi hromadně krokem vrátíte do Holubic (opět cca 10km) a vychutnáte si s námi i přátelskou cestu zpět.

Soutěže:

Pozor změna! Rozdělení soutěže Borci na soutěž Borci a soutěž Pohodáři!

 • Soutěž Borci
  • Mezi Borci uvítáme týmy, které pojedou i cvalem.
  • Přestože čas projetí trasy zde hraje roli, důležité je hlavně ohodnocení úkolů. Z naměřeného času start-cíl se budou odečítat trestné minuty či přičítat bonusové minuty za úkoly (úkoly tedy budou mít zásadní dopad na pořadí).
 • Soutěž Pohodáři
  • Mezi Pohodáři uvítáme týmy, které pojedou krokem, chvílemi zaklušou.
  • Čas projetí trasy zde hraje pouze malou roli, důležité je hlavně ohodnocení úkolů. Z naměřeného času start-cíl se budou odečítat trestné minuty či přičítat bonusové minuty za úkoly (úkoly tedy budou mít zásadní dopad na pořadí).
 • Soutěž Píďata
  • Soutěž na styl pro mladší účastníky
  • Pouze pro týmy, kde je alespoň jeden člen týmu ve věku do 18ti let.
  • Plnoletý doprovod může být členem týmu (jet na koni) nebo pouze pomocným doprovodem (vodič, pěší, na koloběžce, na kole, ...).
  • Celou trasu je možné absolvovat i krokem, vůbec nezáleží na čase a úkoly jsou pouze bodované.
 • Vyhlášení nejstylovějšího týmu
  • Sladkou odměnu dostane nejstylovější / nejsladěnější tým dne.

3. Další informace

 • Hlavním cílem těchto soutěží není honit se za výhrou (každý dostane drobnou pozornost), ale užít si s námi a svými koňmi příjemně strávený den.
 • Počet účastníků v soutěžích bude omezen dle časových odhadů.
 • V každém týmu musí být alespoň jedna plnoletá osoba, který absolvuje celou trasu. Plnoletá osoba může být buď členem týmu (s koněm) nebo pouze pomocným doprovodem (vodič, pěší, na koloběžce, na kole, ...).
 • Pomocný plnoletý doprovod, který není členem týmu, neplatí startovné a nemá nárok na žádné floty ani ceny.
 • Každý tým musí mít alespoň jeden vlastní fotoaparát /kameru/mobil schopný pořizovat fotografie a kabel pro přetažení na notebook v cílové stanici. (Je to nutné pro splnění některých úkolů)
 • Akce slouží i k natočení promo videa a nafocení promo fotek pro disciplínu Working Equitation. Moc nás tedy potěšíte stylovým a sladěným oblečením a výstrojí.
 • Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor po celou dobu, co jezdec sedí na koni.
 • Pro všechny účastníky je povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a pro účastníky do 15ti let je povinná bezpečnostní vesta po celou dobu, co jezdec sedí na koni bez výjimek.
 • U výjezdu je restaurace Holubička, v cíli je Hradní restaurace Dělová Bašta.

5. Přihlášky a platba

 • Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
 • Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář na tomto odkazu (1 za celý tým). goo.gl/forms/g2z56HlfGO
 • S případnými dotazy můžete kontaktovat Báru Svobodovou na emailu svobbarbora1@gmail.com nebo na tel. čísle 723 186 679.
 • Přihlášky přijímáme nejpozději do uzávěrky v pátek 11.4.2016 .
 • Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje.
 • Uzávěrka plateb je ve středu 17.4.2016, v případě přijetí platby po datu uzávěrky je částka za startovné navýšena o poplatek 100 Kč.
 • Vrácení platby před uzávěrkou plateb ve výši 100%. Po uzávěrce plateb vrácení pouze ve výši 50%.

6. Ceny

 • Floty a drobná pozornost pro všechny zúčastněné.
 • Drobné ceny pro vítěze v každé soutěži.
 • Sladká odměna pro nejstylovější / nejsladěnější tým dne.

7. Veterinární předpisy

 • Před vyložením koní je třeba předložit platné veterinární osvědčení nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanovují vet. podmínky pro přemisťování zvířat.
 • Věnujte pozornost stanovisku SVS ze 4.6.2015, dle kterého nesmí být vyšetření starší 6 měsíců.
 • Tato opatření se týkají všech koních účastnících se závodů, tedy i koní ustájených v areálu či v okolí.

8. Další informace

 • Veterinární služba není zajištěna.
 • Zdravotní služba zajištěna zdravotníkem.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za ztráty věcí apod.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín (počasí, malý počet účastníků apod.).

Tato akce slouží k propagaci jezdecké disciplíny Working Equitation, více informací se dozvíte na webových stránkách www.cswe.cz .

V areálu ArtDressage Stable Holubice se budou konat závody WE v termínech 17.7.2016 a 28.8.2016, vše si můžete vyzkoušet na trénincích den předem neboli 16.7.2016 a 27.8.2016. Budeme rádi, když se zúčastníte i těchto akcí, detailní informace se objeví jako fb události i na webových stránkách artdressage.cz.

Těšíme se na Vás

Váš ArtDressage tým