alt
alt
alt
alt

Pasování sedel

Pasování sedla

Každé sedlo by mělo perfektně sedět bez ohledu na disciplínu, které se věnujete. Nabízíme širokou škálu modelů a designů, za účelem vyhovět nesčetným kombinacím koní a jezdců. Zde Vás provedeme krok za krokem procesem pasování sedla. Klepnutím můžete sledovat naše "video o pasování">>

Cílem prováděných měření je určit tvar a velikost kostry a sedlových polštářů, které budou třeba. To zajistí, aby sedlo sedělo a bylo správně vyvážené na zádech Vašeho koně.

Potřebné nástroje: ohybný metr asi 60 cm dlouhý (z našeho pasovacího setu, nebo libovolný např. z papírnictví), desky/řemeslný papír.

Máte-li zájem o naši pasovací sadu, stačí poslat požadavek s poštovní adresou na náš email. Než začnete, ujistěte se, že Váš kůň stojí rovně na vodorovném podkladu s hlavou vztyčenou a vzhůru. Případně někoho požádejte o jeho podržení v kýžené pozici.

Krok 1

Najděte konec lopatky Vašeho koně a odtud bod vzdálený ještě asi tři prsty směrem k ocasu.

Krok 2

V nalezeném bodě nakreslete na srsti přímku kolmou k zemi (např. mokrými prsty).

Ve vyznačeném pásu bude kostra sedla sedět nad kohoutem Vašeho koně.

 Krok 3

Ujistěte se, že předchozí krok je čitelný a že Váš kůň stojí stále rovně s hlavou vztyčenou a vzhůru. Zformujte ohybný metr do tvaru kohoutku koně a ujistěte se, že tvar sedí na obou stranách. Správnost ověřte zvednutím metru a jeho následným nasazením. Pokud tvar drží a sedí, opatrně přesuňte metr na papír a obkreslete spodní linii metru.

Tím získáte budoucí tvar kostry sedla.

Krok 4

Posledním krokem je definice tvaru páteře. Položte začátek metru do bodu nalezeném v kroku 1, přiložte jej k páteři Vašeho koně a co nejpřesněji zformujte do stejného tvaru. Následně metr opatrně odstraňte a obkreslete jeho spodní část na papír. Pokuste se být co nejdetailnější.

Tím zjistíte velikost a tvar sedlových polštářů, což podpoří co nejlepší vyvážení sedla.


Zkoušení demo sedel:

Při pasování nového sedla je důležité vyzkoušet více modelů, aby si jezdec mohl vybrat to nejlépe padnoucí sedlo pro sebe a zároveň pro svého koně. Proto nabízíme na výběr z více než 10 různých demo sedel, každé z nich má jiný typ kostry či kolenních opěrek. 


Objednávka pasování:

V příadě zájmu o pasování, vyzkoušení demo sedel a objednávku nového sedla nás neváhejte kontaktovat:

 

Jan Zamec

tel.: +420 731 844 454

info@artdressage.cz